چی وان چی

رنگ سال 2023

دسته‌بندی:

آموزشی

تاریخ انتشار:

۱ سال پیش

سال ۲۰۲۳ چه رنگی مده؟

رنگ سال ۲۰۲۳ به صورت رسمی معرفی شد! مرجع جهانی رنگ سال ۲۰۲۳ / رنگ سال ۱۴۰۲ را به صورت رسمی پنتون Viva Magenta معرفی کرد نه صورتی قرمزِ پرشین در مجموعه رنگ پنتون؛ برگرفته از خاک قرمز خلیج فارس.

بین آبی و قرمز، گرم و سرد وجود دارد که در یک طیف به تنهایی یافت می شود. این ۱۵۰ سال قدمت دارد و در عین حال هنوز هم آینده نگر است، در عین حال دیجیتال و اولیه. – به نقل از سازندگانش – “شجاع، نترس و تپنده” است. این Viva Magenta، رنگ ۲۰۲۳ پنتون است.
اگر تا به حال نام این رنگ را نشنیده اید، این کاملا عادی است.
برای تقریباً ۲۵ سال، شرکت تطبیق رنگ، خود را موظف به انتخاب سایه‌ای کرده است که – با توجه به تحلیل‌های متقابل رشته‌ای گسترده‌اش از رنگ‌های برجسته در هنر، مد، طراحی و فراتر از آن – نه صرفاً جذابیت را به تصویر می‌کشد، بلکه لحن را برای آن تعیین می‌کند.